Czas wygenerowania treści 2020-12-02 22:57:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1430/176/II/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku
w sprawie:
powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Wojewódzkiego Systemu Odpadowego wraz z dostawą oprogramowania sieciowego zapewniającego przepływ informacji pomiędzy systemem WSO, a istniejącym oprogramowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. l ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽniejszymi zmianami), art. 15, 19, 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póĽniejszymi zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-10-2004 12:03:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713