Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:34:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1031/256/V/2018 z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U 2017, poz.2096 z póĽn.zm.), w związku z art. 11 ust.2, art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z póĽn.zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23.03.1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 10-05-2018 08:58:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713