Czas wygenerowania treści 2021-04-18 09:48:31

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 975/254/V/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie:
zawarcia Porozumień z Gminami: Poczesna i Ogrodzieniec

Na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z póĽn. zmianami), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z póĽn. zmianami), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 27-04-2018 07:12:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713