Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:33:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 971/254/V/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie:
zaopiniowania skorygowanego Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U 2017, poz.2096 z póĽn.zm.), w związku z § 6 ust. 3 pkt 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej (nadany Uchwałą Nr V/41/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017r.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 27-04-2018 07:05:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713