Czas wygenerowania treści 2021-06-22 19:25:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1709/189/II/2004 z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie:
rozstrzygnięcia II edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.:Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z zm.), art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. Nr 64, poz.593), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-10-2004 12:57:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713