Czas wygenerowania treści 2020-11-27 01:10:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1377/190/II/2004 z dnia 5 października 2004 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu do umowy nr 344/TW/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. na dodatkowe dofinansowanie programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1590), w związku z treścią art.19 ust.1 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o nasiennictwie (Dz. U. Nr 53 z 2001 r. poz.563 z póĽn. zmianami) i Uchwałą Nr I/32/1/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2001 roku w sprawie kreowania warunków na rzecz poprawy jakości produktów rolno-spożywczych


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-10-2004 12:54:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713