Czas wygenerowania treści 2020-12-05 05:58:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1622/185/II/2004 z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie:
zawarcia ugody pomiędzy Województwem Śląskim, a Kombinatem Koksochemicznym „Zabrze” S.A. w Zabrzu w sprawie zaliczenia nadpłaty, powstałej w wyniku nienależnie uiszczonych opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza w latach 1982-1990 przez koksownie: „Jadwiga”, „Zaborze”, „Makoszowy”, „Walenty”, „Radlin”, „Concordia”, „Gliwice”, „Knurów”, „Dębieńsko” tworzące Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. na poczet zaległych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w latach IV kwartał 1998 - IV kwartał 2001.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z póĽn. zmianami) oraz zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085 z póĽn. zmianami), art. 86, 86a, 86b, 86g ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 49 z 1994r. poz.196 z póĽn. zmianami), art. 277, 281 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póĽn. zmianami)Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-10-2004 12:20:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713