Czas wygenerowania treści 2020-12-05 01:24:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2315/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku
w sprawie:
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z póĽn. zm.), w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 paĽdziernika 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z póĽn. zm.)

Na podstawie
Opiniuje się pozytywnie projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023” w zakresie zgodności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z 13.09.2016 r., poz. 4619) i Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLˇSKIE 2020+, przyjętą Uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 10-11-2017 10:15:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713