Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:51:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1915/217/V/2017 z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2025” dla Gminy Świerklany

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z póżn. Zm.), w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 paĽdziernika 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 25-09-2017 12:12:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713