Czas wygenerowania treści 2020-11-27 03:27:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 591/180/V/2017 z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030”

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 486), w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 paĽdziernika 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 27-03-2017 15:14:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713