Czas wygenerowania treści 2020-11-27 03:54:14

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 491/176/V/2017 z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie:
zamieszczenia oferty Fundacji Na Dużą Skalę z siedzibą w Poznaniu pod nazwą: „Warsztaty architektoniczne - Architektour” na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni oraz zawarcia umowy na realizację ww. zadania w trybie pozakonkursowym, w razie braku uwag dotyczących złożonej oferty

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z póĽn. zm.) , art.11 ust. 1 oraz art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r .
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z póĽn zm).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Monika Kras 14-03-2017 10:42:13
Ostatnia aktualizacja: Maria Pytel 21-03-2017 14:02:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713