Czas wygenerowania treści 2020-12-06 01:56:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 490/176/V/2017 z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Pipale - Trzeciak – p.o. kierownika referatu planowania przestrzennego w Biurze ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z póĽn. zm.), art. 11 pkt.2, art. 17 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 778 z póĽn. zm.)Metryczka informacjiWprowadzenie: Monika Kras 14-03-2017 10:35:32
Ostatnia aktualizacja: Maria Pytel 21-03-2017 14:09:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713