Czas wygenerowania treści 2020-11-28 18:09:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1617/185/II/2004 z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie:
konferencji „Tolerancyjny dla świata”

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.:Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-09-2004 14:28:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713