Czas wygenerowania treści 2020-11-29 02:59:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1436/176/II/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 – tekst jednolity z póĽn. zm.) oraz art.19 ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póĽn. zm.) w związku z § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wypłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U z 2000r.Nr 122 poz.1333).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-09-2004 13:40:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713