Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:10:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1219/166/II/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku
w sprawie:
ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Śląskiego zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości

Na podstawie
Na podstawie art.41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz. 733 z póĽn. zm.) oraz § 8 i 9 załącznika do uchwały NR II/15/14/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-07-2004 13:18:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713