Czas wygenerowania treści 2020-12-05 00:19:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1165/164/II/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku
w sprawie:
ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art.1 i 4 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-07-2004 10:54:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713