Czas wygenerowania treści 2020-12-05 00:29:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1164/164/II/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-07-2004 10:47:18
Ostatnia aktualizacja: 15-07-2004 10:50:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713