Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:33:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 842/153/II/2004 z dnia 1 czerwca 2004 roku
w sprawie:
odwołania pełnomocnictwa udzielonego Panu Jerzemu Łęgowikowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności wymienionego zakładu.

Na podstawie
art. 56 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity — Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2004 13:55:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713