Czas wygenerowania treści 2020-11-28 18:33:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 840/153/II/2004 z dnia 1 czerwca 2004 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku trwałego we władaniu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.01.142.1590 z póĽn. zm.), w związku z art. 5 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2004 09:48:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713