Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:36:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 832/153/II/2004 z dnia 1 czerwca 2004 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Panu Zenonowi Marczukowi, do podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

Na podstawie
Art. 57 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w zw. z § 51 ust. 1 pkt 4 statutu Województwa Śląskiego (stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/33/2/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 roku ze zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-06-2004 13:43:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713