Czas wygenerowania treści 2020-12-01 06:54:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 336/124/II/2004 z dnia 2 marca 2004 roku
w sprawie:
umorzenia należności za lata 1997-1998 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie
Na podstawie: art. 41 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1590 z póĽń.zm.) w związku z art. 23 i art.31 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z póĽn. zm.) oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/23/9/2000 z dnia 4 września 2000r w sprawie określenia zasad i ustalenia trybu umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-03-2004 10:21:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713