Czas wygenerowania treści 2021-06-22 19:33:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 341/124/II/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku
w sprawie:
zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Ustroń”

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 7 pkt. 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2004 13:48:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713