Czas wygenerowania treści 2020-11-27 14:24:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 357/124/II/2004 z dnia 2 marca 2004 roku
w sprawie:
Ogłoszenia I edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej oraz przyjęcia do realizacji programów celowych.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), art.11b ust.1 pkt. 2 i 4 oraz art.12a ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.(t.j.: Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm.), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004.Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2004 12:38:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713