Czas wygenerowania treści 2020-12-01 03:35:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 136/118/II/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku
w sprawie:
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych dotyczących analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych dla gmin: Gilowice i Mstów

Na podstawie
Na podstawie art.41 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001r. z póĽn. zm.), w związku z art. 7c pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 100 poz. 1086. z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2004 12:05:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713