Czas wygenerowania treści 2020-11-29 23:52:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 249/120/II/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie:
umorzenia należności wynikających z tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.01.97r sygn.akt. IC 2246/96 stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Na podstawie
Na podstawie: art. 41 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1590 z póĽń.zm.) w związku z art. 23 i art.31 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z póĽn. zm.) oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/23/9/2000 z dnia 4 września 2000r w sprawie określenia zasad i ustalenia trybu umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2004 11:42:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713