Czas wygenerowania treści 2020-11-25 23:14:06

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 316/123/II/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie:
wniosku o zaopiniowanie Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2004 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) działań 1.2 i 1.3 Priorytetu I oraz przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-02-2004 09:14:37
Ostatnia aktualizacja: 01-03-2004 14:31:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713