Czas wygenerowania treści 2020-12-05 23:24:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 325/123/II/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie:
zmiany Uchwały własnej nr 103/115/II/2004 z dnia 27.01.2004 roku dotyczącej: określenia „Zasad i kryteriów rozdziału środków w dziale 926 kultura fizyczna i sport oraz w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie
Na podstawie:art. 41 ust.2, pkt1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity, Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1590) oraz Uchwały Nr I/11/18/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku, w sprawie „Trybu udzielania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych” z póĽniejszymi zmianami, a także Art. 23 ust 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-02-2004 14:12:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713