Czas wygenerowania treści 2020-11-25 23:38:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 318/123/II/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie:
podpisania „Ustaleń dotyczących przygotowania i organizacji Dni Kultury Północnej Nadrenii-Westfalii w Województwie Śląskim w roku 2004”.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z podpisanym Wspólnym oświadczeniem o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków między Krajem Związkowym Nadrenii Północnej Westfalii a Województwem Śląskim z dnia 1 września 2000 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-02-2004 14:02:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713