Czas wygenerowania treści 2020-11-28 06:12:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 335/123/II/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie:
wystąpienia do Urzędu Zamówień Publicznych o ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu na wykonanie Boiska szkoleniowo - treningowego oraz Rozbudowy Pawilonu Sportowo - Hotelowego realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póżn. zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-02-2004 13:59:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713