Czas wygenerowania treści 2020-11-27 14:34:16

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 149/118/II/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku
w sprawie:
opinii do projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna”.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-02-2004 11:41:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713