Czas wygenerowania treści 2020-11-23 17:52:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3452/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
stanowiska Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie lokalizacji budowy radiolatarni DVOR/DME

Na podstawie
art.14 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 42 poz. 340 z póĽniejszymi zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 14-01-2010 10:31:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713