Czas wygenerowania treści 2021-05-09 16:17:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3409/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3124/ 326/III/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie powołania członków Komisji Oceny Projektów przy Instytucji Pośredniczącej w ramach działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.
z 200 r Nr 142 . poz. 1590 z póĽn. zm.); Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2009r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 11-01-2010 08:16:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713