Czas wygenerowania treści 2020-11-26 05:02:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3379/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 91/FS/2009 w sprawie realizacji zadań instytucji wdrażającej związanych z rozliczeniem działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001r. z póĽn. zm.); Art. 68 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (tekst jednolity Dz. U. nr 116, poz. 1206, z.2004 roku z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 07-01-2010 15:23:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713