Czas wygenerowania treści 2020-11-26 05:20:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3451/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
skierowania projektu Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014 do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi. Skierowania projektu Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014 do zaopiniowania przez Komisję Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Komisję Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity — Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami), art. 11 ust. 3 oraz art. art. 18 pkt 3 i art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity — Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 07-01-2010 12:23:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713