Czas wygenerowania treści 2020-11-30 21:05:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3329/332/III/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku trwałego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. Nr 14 z 2007 r., poz. 89 ze zm.) oraz w nawiązaniu do § 6 ust. 2 pkt b)
Zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określonych w Uchwale Nr 1399/85/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 7 paĽdziernika 2003 roku z póĽniejszymi zmianami


Metryczka informacjiWprowadzenie: Robert Orpych 05-01-2010 11:36:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713