Czas wygenerowania treści 2020-11-23 17:03:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3406/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach drugiej rundy konkursowej konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.3/2009 dla Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – Rozdział 6.10 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lipca 2009 r. i § 12 ust. 7 Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 1744/284/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2009 r. oraz § 23 Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 2291/303/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 września 2009 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2010 12:43:06
Ostatnia aktualizacja: 04-01-2010 12:45:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713