Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:45:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3342/332/III/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.2/2009 dla Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 30a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2010 10:53:10
Ostatnia aktualizacja: 04-01-2010 10:54:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713