Czas wygenerowania treści 2021-05-09 15:29:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3381/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, umową nr 2077/ZD/2006 z dnia 27.11.2006 roku.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 4, 7 oraz § 2a Zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przyjętych Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/8/5/2007 z dnia 16 maja 2007 roku, zmienionych Uchwałą nr III/17/8/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2007 roku


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 04-01-2010 10:16:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713