Czas wygenerowania treści 2020-12-03 15:17:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3364/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
przeznaczenia do oddania w najem niesamodzielnego lokalu mieszkalnego nr 53 znajdującego się w budynku nr 684 położonym w Istebnej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z póĽn. zm.), § 4, 5, 8, 9 i 10 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/48/15/2006 z dnia 22 maja 2006 roku zmienionych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/7/10/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 roku, oraz w związku z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 758/256/III/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego, zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 04-01-2010 08:46:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713