Czas wygenerowania treści 2020-11-26 05:21:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3397/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia kwot dofinansowania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010, w ramach obszarów: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice oraz Rybnik.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 205 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104, z póĽn. zm.); Umowy o dotacji rozwojowej na realizację zadań związanych
z działalnością ROEFS, zawartej w Warszawie w dniu 29 września 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Śląskiego; Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego
w Warszawie w dniu 17 paĽdziernika 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 31-12-2009 11:50:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713