Czas wygenerowania treści 2021-05-09 16:25:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3416/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zmianami), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 26 z 2000 roku poz. 306 z póĽn. zm.) oraz Uchwały nr 2867/321/III/209 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.11.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla dyrektorów samorządowych wojewódzkich osób prawnych – wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-12-2009 10:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713