Czas wygenerowania treści 2020-12-03 14:36:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3426/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 9 lit. b oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-12-2009 08:02:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713