Czas wygenerowania treści 2020-12-03 14:49:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3417/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
przedłużenia do dnia 28 lutego 2010 r. terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych, działania 2.1 RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, które przewidują realizację sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Na podstawie
art. 25 pkt 1, art. 26 ust 1 pkt 4 oraz art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-12-2009 15:11:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713