Czas wygenerowania treści 2020-11-26 04:23:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3424/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach”, złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 -Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 - Rewitalizacja – „małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-12-2009 15:09:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713