Czas wygenerowania treści 2021-05-09 16:31:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3427/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 922/262/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku z póĽn. zmianami w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa mostu drogowego na potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice w miejscowości Wilkowice”, „Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów (4116S) i ul. Lipowska (4446S)” oraz „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie” złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-12-2009 15:08:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713