Czas wygenerowania treści 2020-11-26 04:26:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3398/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Baran – Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pózn. zm.), art.78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.) i § 32 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-12-2009 14:12:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713