Czas wygenerowania treści 2020-12-03 15:28:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3437/334/III/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu nr 1/2009 do umowy dotacji nr 85/3329/UIR.MK/2009 z dnia 9 paĽdziernika 2009 r. z Gmin Radliną

Na podstawie
art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity — Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 30-12-2009 12:45:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713