Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:11:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3302/332/III/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie:
podpisania Aneksu Nr 4 do umowy NR 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IN PLUS” w Katowicach

Na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z póĽn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póĽn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2007r., Nr 242, poz. 1776
z póĽn.zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 29-12-2009 10:40:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713