Czas wygenerowania treści 2020-11-30 21:33:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3336/332/III/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie:
dokonania zmiana uchwały nr 1551/281/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku, w sprawie przyjęcia list rankingowych projektów uwzględniających podział na małe (tj. poniżej 50 tys. mieszkańców - w tym powiaty ziemskie) i duże gminy (tj. powyżej 50 tys. mieszkańców - w tym powiaty ziemskie), w ramach konkursu dla Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr.84,poz.712).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-12-2009 08:42:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713