Czas wygenerowania treści 2020-12-01 10:04:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3335/332/III/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 1024/264/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych w ramach naboru 02.02.00-001/07, Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-12-2009 12:48:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713